Ibland får man läsa om en mening flera gånger för att förstå den. Då kan problemet vara vänstertyngd. Det innebär att det kommer tung information före, alltså till vänster om, det viktigaste (finita) verbet i meningen. Vi behöver verbet för att veta vad vi ska göra med informationen. Därför är det bra att lägga verbet tidigt.

 

Här är några vänstertunga exempel, som jag sedan vänder på.

 

Avseende organisationer med verksamhet för föräldrar som har barn med uttalade beteendeproblem så är det tre som erbjuder detta. à

Tre organisationer erbjuder verksamheter för föräldrar som har barn med uttalade beteendeproblem.

 

Att det finns en genomtänkt strategi för att förneka att klimatproblemen existerar och därför bör tas på allvar är i dag väl belagt.

à Det är i dag väl belagt att det finns en genomtänkt strategi för att förneka att klimatproblemen existerar och därför bör tas på allvar.

 

Man kan också dela upp meningen i två och lägga verben tidigt i båda:

”Det finns en genomtänkt strategi för att förneka att klimatproblemen existerar och därför bör tas på allvar. Det är i dag väl belagt.”

 

Som ofta är vårdat talspråk ett bra riktmärke. I tal lägger vi förmodligen inte(finita) viktigast i meningen? Börja med det.gar som de till vänster?  verben sist på det här sättet. Prova att läsa en mening högt. Flyter den inte? Prova att vända på den.

 

Man kan också använda principen ”viktigast först”. Vad är viktigast i meningen? Börja med det.