Klarspråk

Begripliga och bra texter

Jobbar du i offentlig sektor? Då känner du förstås till språklagen och klarspråksparagrafen:

11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Era texter ska alltså vara anpassade efter läsarna och följa aktuella skrivregler. Självklart kanske, men inte alltid så enkelt att få till.

Jag har arbetat med klarspråk i 20 år. När jag språkgranskar era texter ser jag till att de uppfyller språklagens krav. Jag följer också nya rön om språkriktighet, inkluderande språk och tonalitet.

Vill du testa hur begriplig din text är? Använd gärna Språkrådets klarspråkstest. Hos Språkrådet kan du också läsa mer om klarspråk.

Jobbar du i en privat organisation? Då vet du säkert vikten av välskrivna texter med en vänlig ton. Det gör budskapet tydligare och läsarna nöjdare. Jag hjälper er gärna att skriva texter som når dit.

Kontakt

Kontakt

E-post: karolin@bokidoki.se

Telefon: 070-539 25 58

 

 

E-post: karolin@bokidoki.se

 

Telefon: 070-539 25 58