Lättläst

Enklare texter för dem som behöver det

Vissa läsare behöver enklare texter, skrivna på lättläst eller lätt svenska. Det kan vara personer med dyslexi, svenska som andraspråk eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De här grupperna behöver ofta olika anpassningar i texten.

Jag kan anpassa era texter utifrån läsarnas förutsättningar. I 10 år har jag skrivit lättläst för olika målgrupper. Jag följer också aktuell forskning på området, bland annat genom projektet Begriplig text.

År 2017 skrev jag en lättläst bok om handarbete för LL-förlaget.

Kontakt

Kontakt

E-post: karolin@bokidoki.se

Telefon: 070-539 25 58

 

 

E-post: karolin@bokidoki.se

 

Telefon: 070-539 25 58