Ett vanligt drag i formella texter är substantiveringar. Det innebär att vi gör substantiv av verb och adjektiv.
Resultatet blir ofta långa och tunga konstruktioner. Här är några exempel på substantiveringar och hur vi kan skriva i stället:

Det sker en attitydförändring –> Attityderna ändras

Vi gör en bedömning –> Vi bedömer

Det har en påverkan på –> Det påverkar

Det genererade en hög kostnad –> Det blev dyrt

Företagen uppvisar en högre grad av innovation –> Företagen är mer innovativa

Formuleringarna till höger är mer direkta och levande. En bonus är att de är kortare.

Vet du med dig att du ofta skriver formuleringar som de till vänster? Fundera då på hur du skulle säga samma sak i telefon.
Det är ofta ett bra sätt att hitta ett direkt och levande språk.