Jag ser många onödiga abstraktioner i texter, och det stör mig. Eller snarare min förståelse.
Här är några fluffiga exempel och mer konkreta omskrivningar: 

”Det finns en större efterfrågan på faktorer för det personliga boendeklimatet” –>
”Boendemiljön är viktig”
 eller ”Boendet är viktigt”

”För att hitta vad medarbetarna är bra på och lokalisera utvecklingspotentialen” –>
”För att hitta vad medarbetarna är bra på och kan bli bättre på”
 

”målsättning” –> ”mål”
”frågeställning” –> ”fråga”
”personalresurser” –> ”personal”

Problemet med fluff är att läsaren själv får göra jobbet att konkretisera.
Är det inte bättre att skribenten gör det? Jo! Då kan hen dessutom styra in
läsarens förståelse på rätt saker snarare än att riskera feltolkningar.
 

Fajtas alltså mot fluffet när du skriver. Det kan vara ord och orddelar som ”potential”,
”process”, ”projekt”, ”utveckling” och ”åtgärd”. Tänk: Vad betyder det här egentligen?
Skriv det i stället. 
Det tjänar både du och läsaren på.