Många klarspråksuppdrag sedan 2004

I 20 år har jag varit språkkonsult. Sedan dess har jag arbetat med klarspråk i många organisationer och texter.
Här är några exempel.

Folkhälsomyndigheten

2017–2024

Klarspråksgranskning av bland annat rapporter, webbtexter, broschyrer och faktablad

Regionala cancercentrum

2013–2024

Språkgranskning av patientinformation och nationella vårdprogram

Socialstyrelsen

2016–2022

Klarspråksgranskning och korrekturläsning av rapporter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2016–2022

Nya webbtexter och handböcker samt språkgranskning av rapporter

Spelprevention.se

2018–2022

Klarspråksbearbetning av webbtexter

Skolverket

2020–2021

Språkgranskning och korrekturläsning av rapporter, kursplaner och kommentarmaterial

Nöjda kunder säger

”Texten lyfter verkligen när du lägger in dina formuleringar. Det är mycket värdefullt för oss med det här stödet.”

”Våra vägledningar blir mycket bättre nu, tydligare och enklare att läsa!”

”Det du har levererat känns väldigt genomarbetat.”

”Genom Karolin har vi fått upp ögonen för enkla och moderna formuleringar.”

”Din falkblick är värd varenda krona!”

Kontakt

Kontakt

E-post: karolin@bokidoki.se

Telefon: 070-539 25 58

 

 

E-post: karolin@bokidoki.se

 

Telefon: 070-539 25 58