Många klarspråksuppdrag sedan 2003

I snart 20 år har jag varit språkkonsult. Här är några exempel på tidigare uppdrag som rör klarspråk.

Folkhälsomyndigheten

2017–2021

Klarspråksgranskning av rapporter, webbtexter och faktablad

Socialstyrelsen

2016–2020

Klarspråksgranskning och korrekturläsning av rapporter

Regionala cancercentrum

i samverkan

2013–2021

Språkgranskning av patientinformation och nationella vårdprogram

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2016–2021

Nya webbtexter och handböcker

Hyresgästföreningen

2018

Nöjda kunder säger

”Texten lyfter verkligen när du lägger in dina formuleringar. Det är mycket värdefullt för oss med det här stödet.”

”Våra vägledningar blir mycket bättre nu, tydligare och enklare att läsa!”

”Det du har levererat känns väldigt genomarbetat.”

”Genom Karolin har vi fått upp ögonen för enkla och moderna formuleringar.”

”Din falkblick är värd varenda krona!”

Kontakt

Kontakt

E-post: karolin@bokidoki.se

Telefon: 070-539 25 58

 

 

E-post: karolin@bokidoki.se

 

Telefon: 070-539 25 58

 

 

 

Mer av mig

Mer av mig

 

Sticka virka brodera

 

Lättläst bok om handarbete

 

 

Sticka virka brodera

 

Lättläst bok om handarbete

 

Sticka virka brodera

 

Lättläst bok om

handarbete