logo


» ”Dina kommentarer är oerhört värdefulla för oss. Det du har levererat känns väldigt genomarbetat.”

» ”Våra vägledningar blir mycket bättre nu, tydligare och enklare att läsa!”

» Texten lyfter verkligen när du lägger in dina formuleringar. Det är mycket värdefullt för oss med det här stödet.”

» ”Genom Karolin har vi fått upp ögonen för enkla och moderna formuleringar.”

» ”Din falkblick är värd varenda krona!”

» ”Vi är så nöjda”

» ”Du skriver så bra!”

» ”Du har gjort ett mycket bra jobb”