logo


Bred ämneskunskap

Under mina 15 år som språkkonsult har jag arbetat med en rad olika ämnesområden.
Inom några områden har jag särskilt stor erfarenhet:

  • arbetsmiljö
  • bibliotek
  • bygglov
  • folkhälsa
  • fysisk planering
  • medicin
  • hälso- och sjukvård
  • tillväxt
  • upphandling.


Jag tar mig gärna an även andra områden. Ofta är det till och med en tillgång att
jag inte kan ämnet, utan ser texterna och språket med ett klart utifrånperspektiv.